magazyn-firma
3 min. czytania

Co musi zawierać świadectwo pracy?

świadectwo-pracy
Autor
Maciej Nowicki
Opublikowano
15 06 21
Z tego artykułu dowiesz się:

Każda osoba, która przynajmniej raz zmieniała pracodawcę, wie, czym jest świadectwo pracy. Dla pracodawcy dużo ważniejsza jest odpowiedź na pytanie, co musi zawierać taki dokument, by można było uznać go za kompletny i by nie podlegał obowiązkowemu sprostowaniu. Wyjaśniamy!

Świadectwo pracy – co to za dokument?

Zgodnie z prawem świadectwo pracy to dokument, który jest wydawany po zakończeniu stosunku pracy. Potwierdza on zatrudnienie konkretnej osoby w danym miejscu, oraz w przedziale czasowym. Każda osoba, która pracowała na etacie i odchodzi z firmy, niezależnie od okoliczności pożegnania z zakładem musi otrzymać świadectwo pracy, które będzie niezbędne np. podczas zatrudniania w kolejnej firmie lub rejestracji w urzędzie pracy.

Pracownik bez świadectwa pracy

Jeżeli w trakcie pracy, pracownik nie otrzymywał świadectwa, np. przy okazji zmiany umowy, wówczas świadectwo pracy musi obejmować cały ten czas. Jeśli jednak okaże się, że ta sama osoba otrzymywała już świadectwo np. 1 marca 2018 roku, wówczas nowe świadectwo powinno być liczone od tego terminu, a nie daty faktycznego, wcześniejszego dołączenia do zespołu.

Obowiązek wystawienia świadectwa pracy

Kwestie związane ze świadectwem pracy reguluje artykuł 97 Kodeksu pracy. Zgodnie z jego zapisem w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, na pracodawcy ciąży obowiązek wydania takiego dokumentu w dniu, w którym faktycznie praca danej osoby została zakończona.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawca planuje podpisać z tą samą osobą kolejną umowę w czasie siedmiu dni, licząc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego kontraktu.

Nie mogę wręczyć świadectwa pracy w dniu wygaśnięcia stosunku pracy

Może się okazać, że pracodawca nie ma fizycznej możliwości wręczenia świadectwa pracy odchodzącej lub zwalnianej osobie w dniu, w którym faktycznie dochodzi do ustania stosunku pracy. Można sobie wyobrazić, że taki pracownik jest właśnie na zaległym urlopie, przebywa na zwolnieniu etc. W takim przypadku należy dokument przesłać pracownikowi za pośrednictwem poczty, lub doręczyć w jakikolwiek inny (najlepiej ustalony wcześniej) sposób.

Co musi zawierać świadectwo pracy?

Treść świadectwa pracy, szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku. Jakie informacje powinny znaleźć się w takim dokumencie?

 • - wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • - podstawa prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • - urlop wypoczynkowy wykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • - wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • - należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • - okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • - wykorzystany urlop wychowawczy,
 • - liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (patrz: art. 92 Kodeksu pracy),
 • - wykorzystanie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego dla pracownika wychowującego dziecko w wieku do 14 lat,
 • - okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • - okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • - okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • - okresy nieskładkowe, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • - dane, które są zamieszczane na żądanie pracownika
 • - informacje o zajęciu wynagrodzenia za pracę zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym

Kiedy świadectwo pracy należy sprostować?

Tak jak wszędzie, tak również w świadectwie pracy wydanym byłemu już pracownikowi mogą pojawić się jakieś nieścisłości, błędy czy braki w warstwie informacyjnej. Jeśli tak się stanie, pracownik ma prawo zwrócić się do byłego pracodawcy z wnioskiem o „sprostowanie świadectwa pracy”. Zgodnie z prawem, taka osoba ma na to siedem dni, licząc od dnia otrzymania dokumentu.

W takim wypadku pracodawca ma siedem dni na wydanie nowego, poprawionego świadectwa pracy, oczywiście pod warunkiem, że pracodawca uwzględni wniosek o sprostowanie. Jeśli jednak, były pracodawca odmówi, sprawa może trafić do sadu. W przypadku orzeczenia sądowego nowy dokument musi być wydany w ciągu trzech dni od dnia jego uprawomocnienia.

 

To Cię zainteresuje

28 03 23

Zatory płatnicze. Jest nowy rekord

Zatory płatnicze to bolączka polskich firm. Najnowsze dostępne badania wskazują, że zatory płatnicze osiągnęły rekordowy wynik. BIG Infomonitor,…
zatory-platnicze
21 03 23

Rosną długi Polaków. Co powoduje największe zadłużenie?

Długi ma ponad 2,5 mln osób w Polsce, a całkowite zadłużenie wzrosło w 2022 roku o ponad 6…
długi
15 03 23

Limit płatności gotówkowych. Zmiany 2024

Zmienia się limit płatności gotówkowych. Płatność przy użyciu banknotów i monet będzie ograniczona. Limit płatności gotówkowych to temat,…
limit-gotowki

Saxo Bank z nowymi produktami dla klientów. Gratka dla inwestorów

Saxo Bank, duński bank inwestycyjny rozwija ofertę dla polskich klientów. Instytucja wyspecjalizowana w obsłudze inwestorów zapowiada zmiany w…
saxo bank
01 03 23

W co inwestować w 2023?

Inwestowanie to jedna z ważnych dziedzin finansów osobistych, która pozwala pomnażać posiadane środki pieniężne. Istnieje wiele sposobów inwestowania,…
25 02 23

Umowa zlecenie – stawka godzinowa 2023

Minimalna stawka godzinowa w umowie zleceniu jest wyraźnie określona. Nie może wynosić mniej. Ile więc trzeba zapłacić za…
umowa-zlecenie

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier