2 min. czytania

Jak napisać upoważnienie

Autor
Anna Nowakowska
Opublikowano
18 03 21
Z tego artykułu dowiesz się:

Na pierwszy rzut oka upoważnienie nie różni się za bardzo od pełnomocnictwa. Dzięki jednemu i drugiemu osoba trzecia będzie mogła załatwić sprawę w imieniu reprezentowanego podmiotu. Najważniejsza różnica tkwi w możliwości składania oświadczeń woli.

Musimy zaznaczyć, że upoważnienie i pełnomocnictwo nie są zarezerwowane dla działań biznesowych. Każdy, zarówno przedsiębiorca jak i osoba fizyczna mogą je wykorzystywać nie tylko w życiu zawodowym, ale i codziennym.

[et_bloom_inline optin_id="optin_4"]

Czym jest upoważnienie

Upoważnienie to dokument potwierdzający, że wymieniona w nim osoba została wybrana do wykonania wskazanej w treści pisma czynności.  Zakres upoważnienia może być jednorazowy lub stały. Pismo podpisane przez upoważniającego musi jednoznacznie wskazywać, jakie zadanie i komu zostało powierzone. Przykładowo działanie na podstawie upoważnienia może polegać na: odebraniu, bądź dostarczeniu dokumentów, reprezentowaniu upoważniającego przed określonymi w piśmie podmiotami lub realizacji innych zadań wynikających z bieżących potrzeb. Przepisy nie ograniczają kręgu osób, które mogą pełnić rolę upoważnionego. Ale trzeba pamiętać, że za jej działania konsekwencje poniesie upoważniający. Dobrze więc, by była to osoba ciesząca się zaufaniem.

CZYTAJ TAKŻE: Jak ustanowić pełnomocnictwo? O tym nie zapomnij

Jakie dane powinno zawierać upoważnienie

Najważniejsze, by upoważnienie miało formę pisemną. To bardzo ułatwi załatwianie spraw. W razie potrzeby upoważniony będzie mógł przedstawić dokument do wglądu i rozwiać wszelkie wątpliwości na temat zasadności swoich działań.

Do niezbędnych elementów upoważnienia należą:

  • miejsce i data sporządzenia
  • adres upoważniającego
  • nazwa pisma
  • dane upoważniającego: imię i nazwisko, numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu np. paszportu. Jeśli upoważniającym jest firma należy podać jej nazwę, numery NIP i REGON.
  • dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer dokumentu ze zdjęciem, który w razie potrzeby osoba ta będzie w stanie okazać, by potwierdzić swoją tożsamość.
  • oświadczenie woli o przekazaniu upoważnienia
  • cel wydania upoważnienia
  • podpis upoważniającego, w przypadku firmy również pieczątkę.

CZYTAJ TAKŻE: Jak napisać wezwanie do zapłaty

Upoważnienie ciągłe czy jednorazowe

Decyzja uzależniona będzie tak naprawdę od potrzeb upoważniającego. Nic nie stoi na przeszkodzie, by na podstawie jednego dokumentu dana osoba działała przez dłuższy czas. Ale wszystkie szczegóły muszą być doprecyzowane w piśmie, tak aby nie było żadnych wątpliwości co do zakresu uprawnień przysługujących upoważnionemu.

CZYTAJ TAKŻE: Czym jest prokura

Czym się różni upoważnienie od pełnomocnictwa

I pełnomocnik i osoba upoważniona reprezentują swojego mocodawcę, działając w jego imieniu i na jego rzecz. Ale zakres upoważnienia jest węższy, gdyż ogranicza się jedynie do wykonania wskazanych w upoważnieniu czynności. Z kolei pełnomocnik nie tylko działa w imieniu udzielającego pełnomocnictwo, ale także może składać za niego oświadczenia woli.

Prenumerata i newsletter “Magazynu Firma”

Aby otrzymać bezpłatną prenumeratę e-wydania “Magazynu Firma”, dopisz się do naszej listy mailingowej

To Cię zainteresuje

Skuteczne rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie

W organizacji napotykanie wyzwań i ich skuteczne rozwiązywanie to umiejętność, którą nie każdy posiada. Zwłaszcza gdy mówimy o…
05 03 24

Minimalna pensja nie ochroni przed komornikiem?

Minimalna pensja stała się skuteczną ochroną przed egzekucją komorniczą. Zdaniem komorników - tak skuteczną, że nie pozwala na…
minimalna pensja

Jak zoptymalizować proces wysyłki w biznesie?

W czasach, kiedy każda sekunda liczy się w dostarczaniu produktów do klienta, sprawnie działający proces wysyłki jest niezbędny.…

Czy folder reklamowy to dobra forma promocji firmy i marki?

Czy folder reklamowy nadal może konkurować z dynamicznym światem marketingu cyfrowego. Czy to nadal skuteczna forma dotarcia do…

Rynek produktów bez opakowania notuje ogromne wzrosty. Ciekawy pomysł na biznes?

Rynek produktów bez opakowania notuje wzrosty. Bez pudełek sprzedaje się dziś nie tylko kaszę, ryż czy makaron ale…
produkty bez opakowania
09 02 24

Niewypłacalność przedsiębiorcy. Jak zrobić to skutecznie?

Niewypłacalność przedsiębiorcy. Jak to zrobić skutecznie? Prawnik radzi     Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji finansowej mają na to…

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier