5 min. czytania

Kursy RODO czy szkolenia RODO - co warto rozważyć?

Prosta Spółka Akcyjna
Autor
redakcja
Opublikowano
27 07 22
Z tego artykułu dowiesz się:

RODO wprowadzone zostało w polskim prawie w 2018 roku, ale w ciągu ostatnich kilku lat doczekaliśmy się kilkunastu nowelizacji prawa ochrony danych osobowych. Nic dziwnego że kursy RODO oraz szkolenia RODO cieszą się niesłabnącą popularnością. Co jednak warto wybrać? Szkolenia czy kursy RODO?

RODO

Co to jest RODO? Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych czyli RODO weszło w życie w całej Unii Europejskiej oraz w Polsce w maju 2018 roku. Zadaniem RODO jest uregulować i ujednolicić przetwarzanie danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Wejście w życie RODO wprowadziło cały szereg zmian do zasad przetwarzania danych osobowych. Dla osób fizycznych RODO wprowadza prawo dostępu do danych, prawo do bycia zapomnianym, a także prawo do przenoszenia i poprawiania danych osobowych. Dla przedsiębiorców natomiast RODO wprowadziło ściśle określone zasady zabezpieczenia i przechowywania danych osobowych, reguły informowania konsumentów o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prowadzenia  dokumentacji przetwarzania danych. Zasady te są na tyle złożone, że wraz z wejściem RODO powstało zapotrzebowanie na liczne szkolenia RODO oraz kursy RODO, zarówno dla pracowników mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych, jak i dla inspektorów ochrony danych osobowych.

Każda kolejna nowelizacja RODO wymaga zapoznawania się ze zmianami prawnymi, a następnie implementacji ich w postaci odpowiednich procedur czy zmian w systemach informatycznych. W celu zapewnienia dostępu do informacji jakie zmiany wchodzą oraz jakie działania powinny zostać podjęte przez przedsiębiorców powstały specjalistyczne szkolenia oraz kursy RODO.

Dlaczego RODO i ochrona danych osobowych są tak ważne dla przedsiębiorców?

Z punktu widzenia administratora danych osobowych ich ochrona jest ważna przede wszystkim ze względu na ewentualne konsekwencje prawne i finansowe, a także wizerunkowe. RODO przewiduje dotkliwe kary pieniężne w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych – mogą one wynosić nawet do 20 mln euro. Poza karami administracyjnymi finanse firmy mogą być dotknięte również na drodze postępowań cywilnych wytaczanych przez ofiary naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (czyli osoby, których dane wyciekły lub trafiły w niepowołane ręce). Administratorzy danych osobowych mogą też podlegać odpowiedzialności karnej za uchybienia, jak też nie można zapominać, że wyciek danych osobowych może negatywnie wpływać na wizerunek przedsiębiorcy i powodować utratę zaufania do firmy i spadek liczby klientów.

Jakie szkolenia RODO oraz kursy RODO dostępne są na rynku?

Rynek szkoleniowy oferuje cały szereg szkoleń oraz kursów z RODO i ochrony danych osobowych. Warto poświęcić chwilę na zrozumienie oferty w tym zakresie, tak aby wybrane szkolenie RODO lub kurs spełniły nasze oczekiwania. Pomocne w wyborze kursu RODO może być też skorzystanie z możliwości porównania ofert przygotowanych przez różne firmy szkoleniowe i organizatorów szkoleń z ochrony danych osobowych. Możliwość taką stwarzają portale szkoleniowe publikujące informacje o nadchodzących szkoleniach, kursach, konferencjach czy webinarach dotyczących RODO. Jedną z takich list znajdziemy TUTAJ , gdzie zgromadzono ponad setkę różnych szkoleń i kursów RODO, wraz informacjami o terminach, programie zajęć, cenach i warunkach uczestnictwa.

Forma szkolenia RODO:

  • Szkolenia RODO stacjonarne oraz szkolenia RODO online z zajęciami na żywo – tego typu szkolenia RODO pozwalają wziąć udział w szkoleniu prowadzonym na żywo. Nawet jeśli zajęcia prowadzone są online, z użyciem programów do wideokonferencji i spotkań zdalnych, to pozwalają one na zorganizowanie dyskusji, ćwiczeń, zadawanie pytań przez uczestników i uzyskanie indywidualnych konsultacji. Pozwala to dostosować przebieg szkolenia do potrzeb grupy uczestniczącej i na przykład poświęcić więcej uwagi zagadnieniom, które sprawiają najwięcej trudności.
  • Kurs RODO online w postaci e-learningu – tego typu kurs RODO pozwala uczestnikom uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych przez Internet, na przykład na platformie e-learningowej. Materiały mają postać filmów wideo, prezentacji interaktywnych, quizów, tekstów do zapoznania się itp. W trakcie tego typu kursu RODO nie mamy jednak bezpośredniego kontaktu z trenerem, więc natrafiając na trudniejszą porcję materiału zdani jesteśmy niejako na siebie samych. Kursy RODO w postaci kursu e-learningowego znajdują więc zastosowanie przede wszystkim na podstawowym poziomie, gdy celem jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem ochrony danych osobowych.

Grupa docelowa szkolenia RODO, kursu RODO:

  • Szkolenia RODO i ochrona danych osobowych dla pracowników – szkolenia tego typu przygotowane są z myślą o pracownikach mających kontakt z danymi osobowymi i zobowiązanych do zachowania reguł przetwarzania danych osobowych. Są to głównie pracownicy działów obsługi klienta, sprzedaży czy marketingu.
  • Kurs RODO dla Inspektorów Danych Osobowych – są to specjalistyczne kursy przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Inspektor Danych Osobowych, w trakcie których od A do Z omawiane są zagadnienia prawne z zakresu ochrony danych osobowych. Kurs tego typu najczęściej kończy się egzaminem pozwalającym uzyskać certyfikat zawodowy.
  • Szkolenia RODO specjalistyczne – są to szkolenia pomyślane o potrzebach wyspecjalizowanych podmiotów czy też komórek w przedsiębiorstwie. Mogą to być szkolenia RODO dla HR, dla placówek medycznych, szkół, urzędów czy administracji publicznej. Liczne szkolenia RODO dotyczą również sposobów przygotowania systemów informatycznych, w tym baz danych, do rygorów wprowadzonych przez Rozporządzenie o ochronie Danych Osobowych.

Czym są dane osobowe?

Mówiąc o ochronie danych osobowych, należy w pierwszej kolejności zdefiniować, czym one tak naprawdę są. Według RODO danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest z kolei ktoś, kogo tożsamość można określić na podstawie numeru identyfikacyjnego lub też ze względu na unikalne czynniki określające jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Według tej definicji za dane osobowe nie zawsze uważa się pojedyncze informacje, ponieważ często nie pozwalają one na identyfikację konkretnego człowieka – chyba że zestawi się je z innymi informacjami. Prawo nie określa jednak dokładnie, jakie informacje należy poddać ochronie wymaganej dla danych osobowych, dlatego podmioty przetwarzające tego typu informacje muszą w wielu przypadkach samodzielnie dokonywać oceny w tym zakresie.

Ochrona danych osobowych – czego wymaga prawo?

Pod pojęciem ochrony danych osobowych rozumiemy czynności mające zapobiec utracie, wyciekowi lub niepowołanemu dostępowi do nich, a więc zapewnienie bezpieczeństwa informacji osobowych, a także całego systemu przetwarzania informacji tego typu. Dlatego każdy podmiot, który dysponuje danymi osób fizycznych (zarówno pojedynczymi informacjami, jak i całymi zbiorami), ma według aktualnych przepisów obowiązek podjęcia wymaganych środków zapobiegawczych. Co ważne, regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych nie precyzują, jakie zabezpieczenia należy wykorzystywać – wszystko zależy bowiem m.in. od rodzaju i rozmiaru jednostki organizacyjnej, która administruje danymi. Dlatego każda firma musi dobierać stosowane metody zgodnie ze swoimi potrzebami. Uzyskanie adekwatnego poziomu zabezpieczeń należy do architekta systemu przetwarzania danych. W zbudowanym przez niego systemie dane muszą być:

  • przetwarzane zgodnie z przepisami,
  • zabezpieczone przed przypadkowym usunięciem lub modyfikacją,
  • zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

Ponadto ważne jest uzyskanie świadomej zgody danej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.

Wszystkie te kwestie i wymogi prawne poznać można w trakcie odpowiedniego szkolenia RODO bądź kursu RODO. Dobre dobranie szkolenia do potrzeb przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów biznesowych, dla których firma decyduje się wysłać przedstawiciela na szkolenie lub kurs.

Prenumerata i newsletter “Magazynu Firma”

Aby otrzymać bezpłatną prenumeratę e-wydania “Magazynu Firma”, dopisz się do naszej listy mailingowej

To Cię zainteresuje

Podatek od prezentów ślubnych. Kiedy trzeba go zapłacić?

Podatek od prezentów ślubnych. Kiedy trzeba go płacić?   Lato to nie tylko czas wyjazdów wakacyjnych i odpoczynku.…
wesele

Zaskakujące dane z policyjnych rejestrów. Kradzieże w sklepach wyhamowały

Kradzieże w sklepach. Dane zaskakują. Kradzieży w sklepach coraz mniej. Jak długo to potrwa? W I kw. 2024…
kradzieże w sklepach
20 05 24

Kredyt Frankowy - Szanse Przedsiębiorców na Unieważnienie Umowy

Powszechnie uważa się, że największe szanse na unieważnienie umowy kredytowej mają konsumenci, co jest często podkreślane w kontekście…
kredyt
09 02 24

Niewypłacalność przedsiębiorcy. Jak zrobić to skutecznie?

Niewypłacalność przedsiębiorcy. Jak to zrobić skutecznie? Prawnik radzi     Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji finansowej mają na to…

Umowa leasingu po nowemu? Przedsiębiorców czeka rewolucja

Umowa leasingu jest zbyt sztywna, mało elastyczna. Pojawił się projekt zmian, który ma pomóc w tym by leasing…
umowa leasingu

Umowa spółki z o.o. - jak wygląda umowa spółki z o.o.?

Umowa spółki z o.o. to podstawowy dokument, który jest potrzebny przy  zakładaniu umowy spółki. Jak sporządzić umowę spółki?…
umowa spółki z o.o.

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier