7 min. czytania

Mikrorachunek podatkowy. Od kwietnia ważne zmiany

przelew
Autor
Anna Nowakowska
Opublikowano
23 04 21
Z tego artykułu dowiesz się:

15 kwietnia weszły w życie przepisy, na mocy których poszerzono katalog podatków, które trzeba opłacać za pośrednictwem indywidualnego numeru konta. Mikrorachunek podatkowy zyskuje na znaczeniu.

Czym jest mikrorachunek podatkowy

To unikalny numer rachunku, który otrzymuje podatnik w celu rozliczenia się z fiskusem. Początkowo, czyli od stycznia 2020 roku mikrorachunek podatkowy wykorzystywany był do rozliczania rocznych deklaracji podatkowych – PIT.  Zarówno za siebie jak i zatrudniane osoby, kar podatkowych, czy odsetek za zwłokę w realizacji obowiązków podatkowych. Od początku było wiadomo, że zasięg rozwiązania będzie rósł. Przyporządkowanie podatnikowi indywidualnego mikrorachunku to ogromne ułatwienie podczas weryfikacji terminowości i poprawności rozliczeń. Dzięki niemu pracownikom skarbówki o wiele łatwiej namierzyć nieprawidłowości.

CZYTAJ TAKŻE: Czekasz na zwrot podatku? Sprawdź kiedy go dostaniesz

Skąd wziąć indywidualny numer rachunku

Uzyskanie numeru mikrorachunku podatkowego nie jest wcale trudne. Co więcej, nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów. Urzędy Skarbowe przydzielają zainteresowanemu podmiotowi numer bezpłatnie. Jedyne co musisz zrobić to wybrać się do dowolnego urzędu skarbowego (w tej sprawie nie obowiązuje rejonizacja) albo samodzielnie wygenerować numer w serwisie internetowym podatki.gov.pl.

W dobie pandemii koronawirusa drugi sposób, aby uzyskać mikrorachunek podatkowy jest bardziej bezpieczny. Jeżeli mimo to chcesz osobiście załatwić sprawę w urzędzie, pamiętaj o konieczności wcześniejszego umówienia wizyty. Ale do prawidłowego przeprowadzenia czynności potrzebny będzie numer identyfikacyjny podatnika. W przypadku przedsiębiorców, będzie to numer NIP. Pozostałym wystarczy numer PESEL.

CZYTAJ TAKŻE: Do Urzędu Skarbowego tylko z rezerwacją

Jakie daniny powinny trafić na mikrorachunek od kwietnia 2021

Rozwiązanie stosowano do podatków: PIT, CIT i VAT. Katalog ten został poszerzony w połowie kwietnia. Podstawą tej czynności jest Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Już w tym miesiącu za jego pośrednictwem powinieneś opłacić wskazane podatki. Należą do nich: danina solidarnościowa, podatek cukrowy, podatek „od małpek”, podatek od sprzedaży detalicznej, koszty związane z reklamą napojów alkoholowych.

Poniżej szczegółowa lista wszystkich podatków, które od kwietnia powinny trafić na mikrorachunek podatkowy.

I. Podatek dochodowy od osób prawnych:

 1. CIT - wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodwego od osób prawnych (w tym zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)
 2. CIT-6AR - wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 3. CIT-6R - wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 4. CIT-8 - wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
 5. CIT-8A - wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 6. CIT-8AB - wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
 7. CIT-8B - wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 8. CIT-8E - wynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych
 9. CIT-9R - wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
 10. CIT-10Z - wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 11. CIT-11R - wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 12. CIT-14 - wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji
 13. CIT-CFC - wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
 14. CIT-ISN - wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 15. CIT-NZ - wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
 16. TWPOD - wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym.

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych

 1. PIT - wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące oraz wpłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika)
 2. PIT-7 - wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
 3. PIT-8AR - wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym
 4. PIT-28 - wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 5. PIT-28S - wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 6. PIT-36 - wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 7. PIT-36L - wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 8. PIT-36LS - wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 9. PIT-36S - wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 10. PIT-37 - wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 11. PIT-38 - wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 12. PIT-39 - wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 13. PIT-CFC - wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
 14. PIT-ISN - wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej
 15. PIT-NZ - wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
 16. PIT-NZS - wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku
 17. PIT-STD - wynikający z obowiązku zapłaty podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności
 18. PPD - wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych
 19. PPE - wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych
 20. PPL - wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej
 21. PPW - wynikający z obowiązku zapłaty podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych
 22. TWPOD - wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

III. Podatek od towarów i usług

 1. VAT-7 – wynikający z deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług
 2. VAT-7D - wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług
 3. VAT-7K - wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług
 4. VAT-8 - wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z podatku, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE
 5. VAT-9M - wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca
 6. VAT-10 - wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu
 7. VAT-12 - wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
 8. VAT-In - wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług
 9. VAT-Z - wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących
 10. TWPOD - wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

IV. Danina solidarnościowa

 1. DSF-1 - wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej
 2. TWPOD - wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

V. Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml

 1. ALK-1 - wynikająca z informacji w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml
 2. TWPOD - wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VI. Opłata od środków spożywczych

 1. CUK-1 - wynikająca z informacji w sprawie opłaty od środków spożywczych
 2. TWPOD - wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VII. Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

 1. DRA-2 - wynikająca ze zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
 2. TWPOD - wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VIII. Podatek od sprzedaży detalicznej

 1. PSD-1 - wynikający z deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej
 2. TWPOD - wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

 

Prenumerata i newsletter “Magazynu Firma”

Aby otrzymać bezpłatną prenumeratę e-wydania “Magazynu Firma”, dopisz się do naszej listy mailingowej

To Cię zainteresuje

06 06 24

Ile firm w Polsce założyli obcokrajowcy? Są najnowsze dane

Obcokrajowcy stawiają na JDG w Polsce. Tylko w I kw. 2024 r. otworzyli blisko 12 tys. firm [DANE…
dotacje_na_firmę

Co drugi kasjer sklepowy w Polsce opowiada się za zniesieniem zakazu handlu w niedziele [SONDAŻ]

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę coraz bliżej? Jedno z badań wskazuje, że kasjerzy chcą pracować w niedzielę. Z…
handel-tradycyjny
22 05 24

Niedziele handlowe wrócą? Coraz bardziej prawdopodobne

ZPPHiU: Niedziele handlowe – zmiana musi być przemyślana Czas handlu w niedziele powinien być krótszy niż przed wprowadzeniem…
niedziele handlowe
21 05 24

Awaria w ZUS. To był cyberatak?

Awaria w ZUS. We wtorek (21 maja) nie działa strona internetowa Zakładu. Nie da się też skorzystać z…
awaria-w-zus

"Moja Elektrownia Wiatrowa" dla właścicieli budynków mieszkalnych. Do wzięcia nawet 50 tys.

"Moja Elektrownia Wiatrowa" to program dopłat do przydomowego wiatraka dla właścicieli budynków mieszkalnych. "Moja elektrownia wiatrowa" umożliwi otrzymanie…
elektrownia wiatrowa

Regionalne Pożyczki dla Firm – Finansowanie dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Regionalne pożyczki dla firm to alternatywa dla zwykłych kredytów bankowych. Są finansowane ze środków unijnych i przeznaczone dla…
regionalne pożyczki dla firm

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier