Z tego artykułu dowiesz się:

Sytuacja wielu polskich firm jest trudna. „Obserwujemy coraz więcej przypadków ograniczenia lub wstrzymania produkcji” – alarmuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Taki alert pojawił się w stanowisku tej organizacji ws. ochrony polskiego przemysłu przed wzrostami kosztów energii elektrycznej i gazu.

Sytuacja polskich firm – niebezpieczna reakcja łańcuchowa

Obserwujemy coraz więcej przypadków ograniczenia lub wstrzymania produkcji” – tak wygląda sytuacja polskich firm według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Powód? Organizacja pisze o swoistej reakcji łańcuchowej, która sprawiła, że wiele biznesów znalazło się na zakręcie. Na fatalną kondycję coraz liczniejszej grupy firm wpływa kilka, lub nawet kilkanaście czynników. Wszystkie spiętrzyły się w ostatnich dwóch latach.

Ceny energii elektrycznej, gazu, węgla, uprawnień do emisji CO2 i biomasy w Europie osiągnęły rekordowo wysokie poziomy. Pandemia koronawirusa, przerwane łańcuchy dostaw, aż wreszcie inwazja Rosji na Ukrainę i embargo na rosyjskie surowce wywołały kryzys gazowo-energetyczny. Napędza on inflację, w wyniku której rosną koszty produktów i usług. To powoduje, że rachunek ekonomiczny w wielu firmach osiągnął alarmujący poziom” – czytamy w stanowisku ZPP.

Sytuacja polskich firm. Potrzebne pilne działania

W ocenie ZPP trzeba już teraz podjąć pilne kroki. Po pierwsze w zakresie oceny skali zjawiska. Po drugie, wprowadzenia działań, dzięki którym będzie możliwe ograniczenie skutków recesji, która zagraża gospodarce.

Brakuje surowców

ZPP zwraca m.in. na decyzje wytwórców, m.in. z branż energochłonnych, które mają ogromne znaczenie dla stabilności dostaw wielu produktów. Organizacja mówi m.in. o producentach amoniaku i mocnika w całej Europie. Zdecydowali oni o wstrzymaniu lub ograniczeniu produkcji. Powodem takich kroków są wzrosty cen energii.

Przemysł głównym konsumentem gazie

Związek przytacza dane, z których wynika, że w ubiegłym roku w Polsce, przemysł odpowiadał za 63% zużycia gazu. Mówimy o 20,5 mld metrów sześciennych. To samo dotyczy 30% energii elektrycznej (50 Twh). Gdyby doliczyć do tego dużych pracodawców, którzy nie są jednocześnie firmami produkcyjnymi, ta wartość byłaby wyższa, a udziały bardziej spektakularne.

Pułapka, w jakiej znalazło się wielu producentów, polega na trudnym balansowaniu między potrzebami a kosztami. Z jednej strony potrzebują gazu, z drugiej zmagają się z wysokimi cenami błękitnego paliwa.

Pilne działania według pracodawców

ZPP poza bardzo obszerną diagnozą stanu gospodarki, którą można przeczytać tutaj, wymienia konkretne postulaty. Po pierwsze w czasie kryzysu gazowo-energetycznego w Europie potrzebny jest intensywny dialog między administracją a biznesem.

ZPP zwraca też uwagę, że bez doraźnego wsparcia publicznego, w części sektorów może dojść do zwolnień pracowników. Równolegle istnieje niebezpieczeństwo ograniczenia działalności, a nawet zakończenia działalności firm. Mamy bowiem do czynienia z „hiperbolicznym wzrostem cen energii i gazu oraz innych kosztów”.

Eksperci Związku postulują również przeanalizowanie możliwości zmiany sposobu, według którego oblicza się moce minimalne zawarte w rozporządzeniach.

W opinii autorów stanowiska równolegle do potrzebnych, szybkich rozwiązań krótkoterminowych, trzeba skoncentrować się na zarządzaniu sytuacji na rynku energetycznym. ZPP mówi tutaj o rynkach gazu, rozwoju OZE i obronie polskich postulatów w UE.

Wsparcie państwa a wolna konkurencja

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zwraca uwagę, że mimo szczególnej sytuacji, nie można poprzez mechanizmy wsparcia ograniczać wolnej konkurencji. To samo tyczy się płynności na rynku obrotu energią. Nie można również doprowadzić do sytuacji nierównomiernego obciążenia uczestników tego rynku.

 

 

To Cię zainteresuje

29 11 23

Handel w Wigilię. Jest decyzja Sejmu

Sejm przyjął ustawę, która zakazuje handlu w niedzielę 24 grudnia wraz z poprawką, wprowadzającą wyłączenia. Jednocześnie przeniósł tę…
handel w wigilię

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową wciąż mało popularna. Potwierdzają to dane dot. CIT-u

Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wybranych ulg z rozliczenia CIT za 2022 rok. W porównaniu z rokiem wcześniejszym,…
06 11 23

Europaleta - podstawowa paleta transportowa

Co to jest Europaleta? Jaka jest konstrukcja europlalety?   W erze globalizacji i rosnącego znaczenia logistyki, efektywny transport…
02 11 23

Dlaczego warto współpracować z biurem rachunkowym?

Współpracując z biurem rachunkowym, przedsiębiorca może liczyć na wsparcie nie tylko w zakresie podstawowej rachunkowości, ale także w…
25 10 23

Wypełniacz do prezentów - top 5 propozycji dla każdego

Prezentowanie upominków w sposób przemyślany i estetyczny to sztuka, która wymaga nie tylko kreatywności, ale i odpowiednich materiałów.…
15 10 23

Wybory 2023. Wynik wyborów. Kto wygrał wybory

Wyniki exit polls sondażowni IPSOS wskazują, że wynik wyborów jest następujący: PiS - 36,8 proc.; KO - 31,6…

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier