Z tego artykułu dowiesz się:

Kodeks pracy jest jednoznaczny. Są sytuacje, w których w grę wchodzi kara pieniężna dla pracownika. I choć jej zakres nie jest jakoś szczególnie szeroki, a jej wymiar nie będzie raczej spektakularny, prawo daje nam jasne wytyczne kiedy można ją zastosować.

Nałożenie kary pieniężnej na pracownika

Po tę formę dyscyplinującą pracownika polscy pracodawcy nie sięgają zbyt często. Trudno się temu dziwić. Kary finansowe wywołują sporo emocji i są dość silną odpowiedzią na niepożądane zachowania. Czasem jednak nagana czy upomnienie to za mało, szczególnie jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że pracownik nie wyciągnie wniosków ze swojego zachowania.

Inna sprawa… w karaniu wielu pracodawców woli sięgnąć po bardziej radykalne metody. Np. zwolnienie pracownika, który w przerwie kawowej sięgał po „piersiówkę”, wydaje się bardziej adekwatne, niż kara finansowa, po której kierownik zmiany może być nazwany np. złodziejem, a o pracodawcy rozniesie się zła fama jako o tym, który ścina pensję i zabiera ciężko zarobione pieniądze, pomijając fakt, za co kara faktycznie została nałożona. Taka mentalność. Ukaranych.

Za co kara finansowa na pracownika?

Kwestie kar finansowych dla pracownika precyzuje artykuł 108 kodeksu pracy w paragrafach 2, 3 i 4. Zgodnie z prawem, pracownik może być ukarany finansowo za:

- złamanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych

- opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia

- stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w godzinach i miejscu pracy.

I to wszystko. To oznacza, że właściwie mamy trzy kategorie występków, za których legalnie możemy ukarać pracownika. W każdym innym przypadku trzeba sięgnąć po... inne rozwiązania.

Jak udzielać kary pieniężnej?

Powiedzmy to od razu. Tu nie ma dowolności. W przypadku, w którym pracownik popełnił jedno wykroczenie, podobnie jak w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, wymiar kary pieniężnej nie może przekraczać dniówki pracownika. Tu jednak jedno zastrzeżenie. „Dniówka”, o której mówimy, musi być wyliczona podobnie jak w przypadku urlopowego ekwiwalentu, czyli co do zasady pewnie będzie nieco wyższa niż standardowa wycena dnia pracy.

Po drugie, jeśli dojdzie do skumulowania kar, ich suma nie może przewyższać 1/10 pensji do wypłaty, i to po odliczeniu innych potrąceń.

Po trzecie. Karę potrącamy od wynagrodzenia ustalonego już po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, a także składki zdrowotnej i zaliczki na podatek PIT.

Problemy z karą pieniężną

Jak widać po powyższej wyliczance, łatwo jest pomylić się przy nakładaniu kary. Jest z tym trochę zachodu, szczególnie dla osoby z działu kadr lub finansowego, która musi odpowiednio takie obciążenie naliczyć. Są pracownicy, którzy wykorzystują ten fakt i uruchamiają swoją ścieżkę walki o swoje, zarzucając, że kara została nałożona z naruszeniem obowiązującego prawa.

Pracownik ma 7 dni na wniesienie sprzeciwu. Tu pierwsza instancja należy do pracodawcy, który może oczywiście odrzucić taki wniosek. I teraz uwaga! Jeżeli formalnie nie odrzucimy sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni, będzie to oznaczało, że… sprzeciw uwzględniliśmy i o żadnej karze nie ma mowy! Warto zwrócić uwagę na ten szczegół.

Jeśli sprzeciw odrzucimy, pracownik może wystąpić do sądu pracy z wnioskiem o uchylenie kary pieniężnej.

Co z pieniędzmi z kary pracownika?

Wspomniany artykuł 108 Kodeksu pracy wskazuje, że wpływy z kar pieniężnych można przeznaczyć wyłącznie na cele BHP – np. zakup odzieży ochronnej, gaśnicy czy apteczki pierwszej pomocy. A zatem nie ma tutaj dowolności i trzeba dobrze rozważyć nie tylko nałożenie kary, ale także to, co będzie działo się ze środkami, jakie wpłyną do firmowej kasy z tego tytułu.

Prenumerata i newsletter “Magazynu Firma”

Aby otrzymać bezpłatną prenumeratę e-wydania “Magazynu Firma”, dopisz się do naszej listy mailingowej

To Cię zainteresuje

Zaskakujące dane z policyjnych rejestrów. Kradzieże w sklepach wyhamowały

Kradzieże w sklepach. Dane zaskakują. Kradzieży w sklepach coraz mniej. Jak długo to potrwa? W I kw. 2024…
kradzieże w sklepach
20 05 24

Kredyt Frankowy - Szanse Przedsiębiorców na Unieważnienie Umowy

Powszechnie uważa się, że największe szanse na unieważnienie umowy kredytowej mają konsumenci, co jest często podkreślane w kontekście…
kredyt
09 02 24

Niewypłacalność przedsiębiorcy. Jak zrobić to skutecznie?

Niewypłacalność przedsiębiorcy. Jak to zrobić skutecznie? Prawnik radzi     Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji finansowej mają na to…

Braki kadrowe w budowlance. Oto wolne miejsca pracy branży budowlanej

W porównaniu z końcem 2023 r. branża budowlana rozpoczęła rok w całkiem dobrych nastrojach. W styczniu 2024 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury…

Umowa leasingu po nowemu? Przedsiębiorców czeka rewolucja

Umowa leasingu jest zbyt sztywna, mało elastyczna. Pojawił się projekt zmian, który ma pomóc w tym by leasing…
umowa leasingu

Umowa spółki z o.o. - jak wygląda umowa spółki z o.o.?

Umowa spółki z o.o. to podstawowy dokument, który jest potrzebny przy  zakładaniu umowy spółki. Jak sporządzić umowę spółki?…
umowa spółki z o.o.

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier