Z tego artykułu dowiesz się:

Krajowa Administracja Skarbowa to jednostka, o której  wiemy bardzo mało. Jakie są jej kompetencje? Kiedy inspektor KAS może odwiedzić przedsiębiorcę?

Co to jest KAS, czyli Krajowa Administracja skarbowa?

Krajowa Administracja Skarbowa jest organem administracji skarbowej oraz celnej w Polsce. Powstała w 2016 roku, kiedy to na mocy odpowiedniej ustawy pod tym szyldem skonsolidowane zostały takie jednostki, jak administracja podatkowa (urzędy i izby skarbowe), kontrola skarbowa (urzędy kontroli skarbowej) oraz Służba Celna (czyli izby celne, urzędy celne oraz oddziały celne). Warto pamiętać również o tym, że w struktury Krajowej Administracji Skarbowej wlicza się także jednostkę, jaką jest Służba Celno-Skarbowa, która jest organem ścigania.

Jakie są kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej? Czy trzeba się jej obawiać?

Kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej są dość rozległe. Związane są głównie z dbaniem o to, by przestrzegane były obowiązujące w naszym kraju przepisy prawa podatkowego. Zagłębiając się w szczegóły, możemy wyliczyć następujące zadania, z którymi mierzą się urzędnicy KAS:

 • obsługiwanie dochodów z podatków, opłat i cła,
 • prowadzenie zajęć z edukacji podatkowej i celnej,
 • kształcenie i szkolenie pracowników i funkcjonariuszy,
 • przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu,
 • obsługa systemu Intrastat i Extrastat,
 • egzekucja podatków i zabezpieczenie należności,
 • obsługa podatników i przedsiębiorców oraz wspieranie ich w prawidłowym opłacaniu podatków i cła,
 • kontrola kantorów,
 • pobieranie cła dla towarów i uregulowanie ich sytuacji,
 • wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom skarbowym i obrotowi nielegalnych towarów, ściganie przestępców skarbowych,
 • współpraca celno-skarbowa w ramach Unii Europejskiej.

Krajowa Administracja Skarbowa realizuje jeszcze wiele innych, pomniejszych zadań, chociażby takich jak prowadzenie audytu i kontroli wewnątrzurzędowej. Za nadzór nad działaniami KAS odpowiedzialni są Minister Finansów oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Kiedy inspektor KAS może odwiedzić siedzibę firmy?

Krajowej Administracji Skarbowej, tak często budzącej postrach wśród przedsiębiorców nie powinniśmy się obawiać. Nie działa ona w taki sposób, że prowadzi kontrole, gdzie popadnie, szukając jakichkolwiek uchybień.

Aby w naszym przedsiębiorstwie pojawił się inspektor KAS, muszą pojawić się przesłanki wskazujące na poważne nieprawidłowości bądź zaniedbania. Kontrole Krajowej Administracji Skarbowej prowadzone są głównie wobec podmiotów, które podejrzewa się o oszustwa podatkowe na większą skalę, wyłudzanie podatków, pranie brudnych pieniędzy czy przestępstwa rażąco uszczuplające budżet państwa.

Po wkroczeniu do siedziby danego przedsiębiorstwa kontrolerzy sprawdzają prawidłowość rozliczeń w zakresie podatku PIT i VAT. Kontrola celno-skarbowa może być przeprowadzona bez wcześniejszego zawiadomienia kontrolowanego podmiotu (w celu zapobieżenia ewentualnemu mataczeniu). Inspektorzy KAS muszą jednak okazać upoważnienie do skontrolowania danego podmiotu, które zawiera informacje takie, jak:

 • wskazanie podstawy prawnej wszczynania kontroli,
 • oznaczenie organu prowadzącego czynności kontrolne,
 • datę i miejsce wystawienia stosownego upoważnienia,
 • dane osobowe osoby uprawnionej do wykonywania kontroli,
 • numer legitymacji służbowej inspektora,
 • wskazanie przedsiębiorcy objętego kontrolą,
 • określenie zakresu przedmiotowego kontroli,
 • wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli,
 • podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,
 • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

Jeśli upoważnienie nie zawiera wyżej wymienionych informacji, to taki dokument nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Jeśli przedsiębiorca dba o sprawy celno-skarbowe z należytą starannością, to nie musi  obawiać się o to, że Krajowa Administracja Skarbowa wpadnie do  firmy w celu skontrolowania jej. Jej zadaniem jest bowiem wykrywanie i ściganie przestępstw i zbrodni skarbowych mających na celu oszukanie Skarbu Państwa na spore sumy. Inspektorzy mają na co dzień o wiele ważniejsze i trudniejsze do rozwiązania sprawy na głowie, niż wyrywkowe kontrolowanie uczciwie działających przedsiębiorców.

Prenumerata i newsletter “Magazynu Firma”

Aby otrzymać bezpłatną prenumeratę e-wydania “Magazynu Firma”, dopisz się do naszej listy mailingowej

To Cię zainteresuje

Co drugi kasjer sklepowy w Polsce opowiada się za zniesieniem zakazu handlu w niedziele [SONDAŻ]

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę coraz bliżej? Jedno z badań wskazuje, że kasjerzy chcą pracować w niedzielę. Z…
handel-tradycyjny
22 05 24

Niedziele handlowe wrócą? Coraz bardziej prawdopodobne

ZPPHiU: Niedziele handlowe – zmiana musi być przemyślana Czas handlu w niedziele powinien być krótszy niż przed wprowadzeniem…
niedziele handlowe
21 05 24

Awaria w ZUS. To był cyberatak?

Awaria w ZUS. We wtorek (21 maja) nie działa strona internetowa Zakładu. Nie da się też skorzystać z…
awaria-w-zus

"Moja Elektrownia Wiatrowa" dla właścicieli budynków mieszkalnych. Do wzięcia nawet 50 tys.

"Moja Elektrownia Wiatrowa" to program dopłat do przydomowego wiatraka dla właścicieli budynków mieszkalnych. "Moja elektrownia wiatrowa" umożliwi otrzymanie…
elektrownia wiatrowa

Regionalne Pożyczki dla Firm – Finansowanie dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Regionalne pożyczki dla firm to alternatywa dla zwykłych kredytów bankowych. Są finansowane ze środków unijnych i przeznaczone dla…
regionalne pożyczki dla firm
20 05 24

Kredyt Frankowy - Szanse Przedsiębiorców na Unieważnienie Umowy

Powszechnie uważa się, że największe szanse na unieważnienie umowy kredytowej mają konsumenci, co jest często podkreślane w kontekście…
kredyt

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier