Z tego artykułu dowiesz się:

Umowa o pracę to marzenie wielu osób pracujących na tzw. umowach śmieciowych. Taka forma zatrudnienia jest bardzo korzystna z punktu widzenia pracownika i nieco mniej - z punktu widzenia pracodawcy. Jak wygląda kwestia wypłaty wynagrodzenia na umowie o pracę? Co grozi pracodawcy za przekroczenie terminu? Wyjaśniamy!

Umowa o pracę - co warto wiedzieć?

Czym jest sama umowa o pracę? Jest to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą, a zatrudnionym. Polega on na złożeniu przez obie strony zgodnych oświadczeń woli w których pracodawca zobowiązuje się do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia na rzecz pracownika. Ten drugi natomiast deklaruje wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym.

Umowa o pracę zawierana jest z reguły na piśmie (na okres próbny, zastępstwo, czas określony bądź nieokreślony). W wyjątkowych sytuacjach jednak dopuszczalne jest jednak zawarcie umowy w formie ustnej. Taka umowa musi jednak zostać w najbliższym możliwym terminie potwierdzona przez pracodawcę w formie pisemnej. Jeśli tak się nie stanie, to w myśl przepisów kodeksu pracy pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

ZOBACZ TEŻ: Przedwstępna umowa o pracę. Czy można karać za to, że pracownik nie podejmie zatrudnienia?

Umowa o pracę może także zostać wypowiedziana. Wiąże się to z koniecznością zachowania okresu wypowiedzenia adekwatnego do zawartej umowy. Jakie mogą być tryby wypowiedzenia umowy o pracę? Oto one:

  • za wypowiedzeniem,
  • za porozumieniem stron,
  • bez wypowiedzenia (m.in. ze względów dyscyplinarnych),
  • z upływem terminu, na który została podpisana umowa.

Istnieją także inne sytuacje, w których umowa o pracę może zostać rozwiązana. Mowa o śmierci pracodawcy lub pracownika oraz o dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w miejscu pracy (np. w wyniku aresztowania).

Umowa o pracę - co z wypłatą pensji?

Wypłata pensji to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy po zawarciu z pracownikiem umowy o pracę. Dniem wypłaty wynagrodzenia powinien być konkretny i stały dzień tygodnia w przeciągu pierwszych 10 dni następujących po miesiącu, w którym świadczona była praca. Co jeśli jednak pracodawca nie wywiąże się ze swojej części umowy i nie wypłaci pracownikowi wynagrodzenia w ustalonym terminie?

Nie ma usprawiedliwienia dla pracodawcy, który nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia w ustalonym terminie. Przyczyną nie może być w tym wypadku nawet tragiczna sytuacja finansowa firmy. Pracodawca ma obowiązek zorganizować fundusze na wypłaty dla pracowników. W przeciwnym razie przysługuje im szereg środków ochrony prawnej zabezpieczających ich interesy. Oszukani pracownicy mogą m.in. domagać się swoich praw na drodze sądowej. A pracodawcy w takiej sytuacji grożą bardzo srogie konsekwencje - grzywna w wysokości do 30 000 złotych, ograniczenie, a nawet pozbawienie wolności.

Prawa pracownika a brak terminowego przelewu pensji na konto

Jakie jeszcze prawa ma pracownik w przypadku braku terminowego wypłacenia wynagrodzenia przez pracodawcę? Oto one:

  1. Pracownik może zgłosić zaistniałą sytuację do Państwowej Inspekcji Pracy. Ta z kolei jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli u pracodawcy. Jeśli potwierdzą się zarzuty ze strony zatrudnionych, to PIP może nakazać dopełnienie obowiązków przez pracodawcę wobec pracowników. Mogą też pojawić się podstawy do wszczęcia postępowania w zakresie wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym.
  2. Pracownik ma prawo żądać odsetek za opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia. Co ciekawe, owe odsetki przysługują także w sytuacji, w której spóźniona wypłata nie przyniosła szkody pracownikowi. Znaczenia nie ma też tutaj, czy pracodawca miał wpływ na opóźnienie wypłaty wynagrodzenia.
  3. Pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym). Jest to możliwe w sytuacji, w której - według  art. 55 § 11 Kodeksu Pracy “pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni”.

A jakie Wy macie doświadczenia w kwestii wypłat wynagrodzenia przez pracodawców? Czy napotkaliście na jakieś związane z tym problemy w toku Waszej kariery zawodowej?

 

Prenumerata i newsletter “Magazynu Firma”

Aby otrzymać bezpłatną prenumeratę e-wydania “Magazynu Firma”, dopisz się do naszej listy mailingowej

To Cię zainteresuje

16 04 24

Wypadek przy pracy — obowiązki pracodawcy

Wypadek przy pracy, zgodnie z definicją prawną, jest sytuacją, która ma miejsce podczas wykonywania pracy lub w związku…
02 04 24

Headhunting – jak przebiega poszukiwanie talentów?

Rekrutacja pracowników na stanowiska liderskie lub o kluczowym znaczeniu dla firmy wymaga dużego wysiłku. Najlepsi specjaliści raczej nie…

Kiedy zwrot podatku 2023r? Jak przyspieszyć zwrot podatku

Chcesz wiedzieć kiedy otrzymasz zwrot podatku 2023? Urząd Skarbowy pozwala sprawdzić dokładny termin zwrotu. W artykule tłumaczymy co…
zwrot podatku
21 03 24

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Znamy szczegóły.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców po nowemu. Właśnie poznaliśmy szczegóły zmian dotyczących składek płaconych przez przedsiębiorców. Zmiany mają wejść…
20 03 24

Najbardziej zadłużona branża w Polsce walczy z zatorami i wysokimi kosztami

Wysokie koszty zatrudnienia, zatory płatnicze i trudności w dostępie do finansowania to główne problemy branży handlowej. Ten najbardziej…
długi
11 03 24

Rynek leasingu bije rekordy. PKO Leasing umacnia się na pozycji lidera

PKO Leasing umocnił pozycję lidera w rekordowym dla leasingu roku W 2023 roku Grupa PKO Leasing udzieliła klientom finansowania…

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier