Z tego artykułu dowiesz się:

Umowa o pracę to marzenie wielu osób pracujących na tzw. umowach śmieciowych. Taka forma zatrudnienia jest bardzo korzystna z punktu widzenia pracownika i nieco mniej - z punktu widzenia pracodawcy. Jak wygląda kwestia wypłaty wynagrodzenia na umowie o pracę? Co grozi pracodawcy za przekroczenie terminu? Wyjaśniamy!

Umowa o pracę - co warto wiedzieć?

Czym jest sama umowa o pracę? Jest to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą, a zatrudnionym. Polega on na złożeniu przez obie strony zgodnych oświadczeń woli w których pracodawca zobowiązuje się do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia na rzecz pracownika. Ten drugi natomiast deklaruje wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym.

Umowa o pracę zawierana jest z reguły na piśmie (na okres próbny, zastępstwo, czas określony bądź nieokreślony). W wyjątkowych sytuacjach jednak dopuszczalne jest jednak zawarcie umowy w formie ustnej. Taka umowa musi jednak zostać w najbliższym możliwym terminie potwierdzona przez pracodawcę w formie pisemnej. Jeśli tak się nie stanie, to w myśl przepisów kodeksu pracy pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

ZOBACZ TEŻ: Przedwstępna umowa o pracę. Czy można karać za to, że pracownik nie podejmie zatrudnienia?

Umowa o pracę może także zostać wypowiedziana. Wiąże się to z koniecznością zachowania okresu wypowiedzenia adekwatnego do zawartej umowy. Jakie mogą być tryby wypowiedzenia umowy o pracę? Oto one:

  • za wypowiedzeniem,
  • za porozumieniem stron,
  • bez wypowiedzenia (m.in. ze względów dyscyplinarnych),
  • z upływem terminu, na który została podpisana umowa.

Istnieją także inne sytuacje, w których umowa o pracę może zostać rozwiązana. Mowa o śmierci pracodawcy lub pracownika oraz o dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w miejscu pracy (np. w wyniku aresztowania).

Umowa o pracę - co z wypłatą pensji?

Wypłata pensji to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy po zawarciu z pracownikiem umowy o pracę. Dniem wypłaty wynagrodzenia powinien być konkretny i stały dzień tygodnia w przeciągu pierwszych 10 dni następujących po miesiącu, w którym świadczona była praca. Co jeśli jednak pracodawca nie wywiąże się ze swojej części umowy i nie wypłaci pracownikowi wynagrodzenia w ustalonym terminie?

Nie ma usprawiedliwienia dla pracodawcy, który nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia w ustalonym terminie. Przyczyną nie może być w tym wypadku nawet tragiczna sytuacja finansowa firmy. Pracodawca ma obowiązek zorganizować fundusze na wypłaty dla pracowników. W przeciwnym razie przysługuje im szereg środków ochrony prawnej zabezpieczających ich interesy. Oszukani pracownicy mogą m.in. domagać się swoich praw na drodze sądowej. A pracodawcy w takiej sytuacji grożą bardzo srogie konsekwencje - grzywna w wysokości do 30 000 złotych, ograniczenie, a nawet pozbawienie wolności.

Prawa pracownika a brak terminowego przelewu pensji na konto

Jakie jeszcze prawa ma pracownik w przypadku braku terminowego wypłacenia wynagrodzenia przez pracodawcę? Oto one:

  1. Pracownik może zgłosić zaistniałą sytuację do Państwowej Inspekcji Pracy. Ta z kolei jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli u pracodawcy. Jeśli potwierdzą się zarzuty ze strony zatrudnionych, to PIP może nakazać dopełnienie obowiązków przez pracodawcę wobec pracowników. Mogą też pojawić się podstawy do wszczęcia postępowania w zakresie wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym.
  2. Pracownik ma prawo żądać odsetek za opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia. Co ciekawe, owe odsetki przysługują także w sytuacji, w której spóźniona wypłata nie przyniosła szkody pracownikowi. Znaczenia nie ma też tutaj, czy pracodawca miał wpływ na opóźnienie wypłaty wynagrodzenia.
  3. Pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym). Jest to możliwe w sytuacji, w której - według  art. 55 § 11 Kodeksu Pracy “pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni”.

A jakie Wy macie doświadczenia w kwestii wypłat wynagrodzenia przez pracodawców? Czy napotkaliście na jakieś związane z tym problemy w toku Waszej kariery zawodowej?

 

To Cię zainteresuje

KRD: w tych powiatach jest największe zadłużenie na 1000 mieszkańców 

Średnie zadłużenie Polaków, według danych Krajowego Rejestru Długów, wynosi 20 tys. zł. Ale nie w każdym regionie kraju…

Jak efektywnie zarządzać czasem w małej firmie

Jak efektywnie zarządzać czasem w małej firmie? Poznaj sposoby na poprawę efektywności Prowadzenie małej firmy to pasjonujące wyzwanie,…
zarządzanie czasem

Zarządzanie finansami w małej firmie: Kluczowe zasady i narzędzia

Zarządzanie finansami w małej firmie: Kluczowe zasady i narzędzia Skuteczne zarządzanie finansami jest kluczowe dla powodzenia każdej małej…
zarządzanie finansami
12 09 23

Jak poprawić komfort pracy w biurze? Ergonomia stanowiska pracy przy biurku

Praca w biurze to zwykle kilka, a czasem nawet kilkanaście godzin siedzenia przed monitorem i pisania na klawiaturze.…

W jaki sposób system motywacyjny wspiera realizację strategicznych planów firmy?

Skuteczny system motywacyjny stanowi nie tylko narzędzie motywacji pracowników, ale także kluczowy element w osiąganiu strategicznych celów organizacji.…
04 09 23

Rok szkolny 2023/2024. Rosną zaległości placówek edukacyjnych

Rok szkolny 2023/2024 rozpoczął się. Jak podaje Krajowy Rejestr Długów zadłużenie wobec prywatnych i publicznych placówek edukacyjnych wynosi…

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier