Z tego artykułu dowiesz się:

Wypowiedzenie umowy o pracę skutkuje jej rozwiązaniem. Dowiedz się, jak przygotować wypowiedzenie umowy o pracę. Mamy też wzór wypowiedzenia o pracę do pobrania.

Zwolnienie z pracy z wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę może złożyć pracownik ale też pracodawca. W tym zakresie mają oni praktycznie równe prawo do wypowiedzenia umowy. Umowa o pracę podlega kodeksowi pracy i jako taka musi być wypowiedziana według jednego z dwóch trybów: z zachowaniem okresu wypowiedzenia albo bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Termin złożenia wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę może być złożone w dowolnym momencie. Wypowiedzenie rozwiązuje stosunek pracy po upływie tzw. okresu wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia zależy od kilku zmiennych, które omawiamy poniżej.

CZYTAJ TAKŻE: Dyscyplinarka. W jakich przypadkach jest możliwa

Czy wypowiedzenie umowy musi być złożone w formie pisemnej?

Żeby wypowiedzenie umowy było ważne trzeba pamiętać, że musi być sporządzone na piśmie i podpisane. Można w tym przypadku zastosować podpis zwykły lub elektroniczny, który jest potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym. Wypowiedzenie nie może być jednak złożone np. faksem.

Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia?

Jeśli wypowiedzenie zostanie dostarczone osobiście, to biegnie ono od tego właśnie momentu. Gdy wypowiedzenie zostało przekazane pocztą (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), to okres wypowiedzenia rozpoczyna się w dniu, w którym list został doręczony.

Jeśli wypowiedzenie składa pracodawca to musi on w dokumencie poinformować pracownika o prawie do odwołania się w sądzie pracy. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, pracodawca zawsze musi podać powód jej rozwiązania. Gdy wypowiada ją pracownik, nie musi tego robić.

CZYTAJ TAKŻE: Koszt pracodawcy umowa zlecenie

Jak napisać wypowiedzenie umowy?

Jeśli zastanawiasz się jak napisać wypowiedzenie musisz wiedzieć, że trzeba w nim zawrzeć dokładne dane pracodawcy, dane pracownika, a także informację, której umowy dotyczy (kiedy została zawarta), a także to, czy obejmuje ona zachowanie okresu wypowiedzenia, czy też jest wypowiadana bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być podpisane.

Ile wynosi okres wypowiedzenia przy umowie na okres próbny?

Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy:

- w przypadku umowy na okres próbny, która jest zawarta na krócej niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia to 3 dni. Okres wypowiedzenia zaczyna się następnego dnia po dostarczeniu wypowiedzenia, a kończy trzeciego dnia.

- w przypadku umowy na okres próbny zawartej na okres dłuższy niż 2 tygodnie, wypowiedzenie kończy się w sobotę lub ostatniego dnia miesiąca, w zależności od tego, co będzie pierwsze

CZYTAJ TAKŻE: Firma w małym mieście. Pomysł na biznes

Długość okresu wypowiedzenia – umowa na okres próbny

Czas trwania umowy na okres próbnyOkres wypowiedzenia
Do 2 tygodni3 dni robocze
ponad 2 tygodnie1 tydzień
3 miesiące2 tygodnie

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Jeśli pracownik jest zatrudniony na umowę na czas określony lub nieokreślony, to okres wypowiedzenia jest znacznie dłuższy. Czas jego trwania zależy przede wszystkim od tego jak długo pracuje się w danej firmie.

Jeśli okres wypowiedzenia liczony jest w miesiącach (np. przy umowie o pracę na czas nieokreślony), to okres wypowiedzenia rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po miesiącu złożenia pisma. Innymi słowy: jeśli składamy wypowiedzenie 14 marca, to okres wypowiedzenie zacznie biec 1 kwietnia.

CZYTAJ TAKŻE: Ryczałt podatkowy. Wady i zalety

Długość okresu wypowiedzenia przy umowie na czas określony

Czas trwania umowy (na czas określony/nieokreślony)Okres wypowiedzenia
Mniej niż 6 miesięcy2 tygodnie
Co najmniej 6 miesięcy1 miesiąc
Co najmniej 3 lata3 miesiące

W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony pracodawca jest w gorszym położeniu niż pracownik. Wszystko dlatego, że musi on mieć konkretny powód do wypowiedzenia takiej umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Sporo pisaliśmy o rozwiązaniu umowy przy zachowaniu okresu wypowiedzenia. A co w przypadku kiedy chcemy szybciej zakończyć stosunek pracy? Wtedy w grę wchodzi możliwość rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Pracodawca może z niej skorzystać tylko gdy pracownik dopuścić się przynajmniej jednej z sytuacji:

- naruszy podstawowe obowiązki

- popełni przestępstwo, które pozbawia go możliwości dalszego zatrudnienia, jeśli przestępstwo jest stwierdzone prawomocnym wyrokiem

- straci uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na danym stanowisku z powodu swojej umyślnej winy

- jeśli pracownik jest nieobecny w pracy z powodu choroby, a pracodawca z tego powodu ponosi straty

CZYTAJ TAKŻE: Kto musi zostać podatnikiem VAT

Oczywiście, w tym ostatnim przypadku przyczyna takiego stanu rzeczy nie musi leżeć po stronie pracownika, jednak prawo pozwala pracodawca na rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia. Chodzi tu o sytuację, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 3 miesiące (gdy był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy) albo gdy nie wykonuje pracy przez okres dłuższy niż łączy czas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez 3 miesiące (gdy jest zatrudniony dłużej niż pół roku)

Jeśli pracodawca chce rozwiązać z pracownikiem umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, to i w tym przypadku musi podać ku temu konkretną przyczynę.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie trzeba zawierać na piśmie. Warto jednak to zrobić by mieć dowód w razie konieczności dochodzenia swoich praw. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może być zainicjowane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem >>>WYPOWIEDZENIE UMOWY Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA

>>> WYPOWIEDZENIE UMOWY BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA

To Cię zainteresuje

Profesjonalna odzież dla gastronomii – jak wybrać uniform dla kucharza?

Praca w gastronomii nie należy ani do łatwych, ani lekkich. To wymagające zajęcie, w którym poza umiejętnościami kulinarnymi…

Wiza do USA. Kiedy jest potrzebna?

Czy wiza do USA jest potrzebna? Jakie dokumenty musimy zgromadzić by odwiedzić Stany Zjednoczone? Obowiązek wizy do USA…
wiza

Wynajmował lokal handlowy w galerii. Dostał ponad 100 tys. zł odszkodowania. Pierwszy taki wyrok

Przedsiębiorca wygrał spór z galerią handlową. Wynajmował lokal handlowy, a płacił....za innych. Sąd zasądził ponad 100 tys. zł…
lokal handlowy

Poczta Polska i e-Doręczenia. Drukują maile, a potem dostarcza je listonosz.

E-Doręczenia to odpowiednik elektronicznego listu poleconego. Usługa e-Doręczenia to dla wielu wciąż nowość. Jak działają e-Doręczenia Poczty Polskiej?…
e-doreczenia

Praca zdalna i kontrola PIP. Czy inspekcja pracy może skontrolować osobę na pracy zdalnej?

Praca zdalna została wpisana do kodeksu pracy, a odpowiednie przepisy weszły już w życie. Dają one możliwość kontroli…
praca-zdalna

Zarobki w wojsku. Ile zarabia żołnierz?

Zarobki w wojsku to temat interesujący wiele osób. Szczególnie, że żołnierze za swoją pracę otrzymują nie tylko wynagrodzenie…
zarobki-zolnierzy

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier