3 min. czytania

Uchodźcy na rynku pracy. Rząd ogłosił konkrety

Uchodźcy na rynku pracy
Autor
Anna Nowakowska
Opublikowano
07 03 22
Z tego artykułu dowiesz się:

Przedstawiony w poniedziałek (7.03) projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy rzuca nowe światło na kwestie związane z otwarciem rynku pracy dla uciekających przed brutalną agresją ze strony Rosji. Co proponuje rząd? Na co mogą liczyć uchodźcy na rynku pracy? A na co sami pracodawcy?

Uchodźcy na rynku pracy – na jak długo?

Nikt nie ma wątpliwości, że sytuacja za naszą wschodnią granicą pełna jest znaków zapytania. Nikt dziś nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kiedy uciekający przed wojną będą mogli wrócić do swoich domów. Choćby ta kwestia nie ułatwiała zadania autorom ustawy, której projekt musiał powstać w pośpiechu, by uregulować kwestie pobytu i praw przeszło miliona uchodźców zza rzeki Bug.

Co do zasady, ustawa przyjmuje, że jeśli obywatel Ukrainy przekroczył granicę RP po 24 lutego 2022 roku (dzień rozpoczęcia wojny) i deklaruje zamiar pozostawania w Polsce, uznaje się, że może legalnie przebywać w Polsce w okresie 18 miesięcy. Bieg czasu liczy się w tym przypadku od wspomnianego dnia napaści Putina tj. 24.02.2022. W tym czasie obywatel Ukrainy „jest uprawniony do wykonywania pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”. To uprawnienie znalazło się w artykule 19. wspomnianego projektu ustawy.

Warunek legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy

Terminy terminami, jednak ustawa narzuca konkretny obowiązek pracodawcy. Zgodnie z w tym samym artykułem pracodawca ma 7 dni na powiadomienie właściwego urzędu pracy o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Mowa o urzędzie właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy.

Powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy składać będzie można przez internet. Taką możliwość będzie oferował rządowy portal praca.gov.pl.

CZYTAJ TAKŻE: Przedsiębiorcy o uchodźcach: Jak najszybciej otworzyć rynek pracy

Powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy

Wspomniane powiadomienie będzie musiało zawierać kilka kluczowych informacji. Po pierwsze imię lub imiona i nazwisko pracodawcy. Następnie jego adres siedziby lub miejsca zamieszkania. Ponadto konieczne jest zamieszczenie służbowych kontaktów tj. numeru telefonu i e-maila. Urząd będzie wymagał również numerów NIP, REGON, a w przypadku osoby fizycznej PESEL.

W przypadku agencji zatrudnienia konieczny będzie numer wpisu do rejestru. Trzeba będzie również określić numer PKD oraz opis działalności związanej z powierzaną pracą.

Konieczne będzie także podanie danych obywatela Ukrainy. Oprócz danych osobowych, daty urodzenia, płci i obywatelstwa, konieczny będzie np. numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości. W zgłoszeniu należy także wpisać numer PESEL, jeśli oczywiście został nadany konkretnemu pracownikowi z Ukrainy. Warto jednak o tym pomyśleć wcześniej, bowiem numer ten i tak będzie potrzebny np. do celów powiatowych. Tego typu formalności można załatwić w najbliższym urzędzie gminy.

Rodzaj umowy w zgłoszeniu o powierzeniu pracy

Zgłoszenie będzie musiało zawierać także rodzaj umowy, jaka została zawarta między podmiotem powierzającym a obywatelem Ukrainy.

Obowiązkowe będzie także dokładne określenie stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy.

Limity zatrudniania Ukraińców?

Z projektu ustawy wynika, że minister rodziny może określić w rozporządzeniu limity zatrudnienia Ukraińców w firmie. Literalnie, planowany przepis brzmi: Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, liczbę obywateli Ukrainy, (...) którym podmiot powierzający wykonywanie pracy może powierzyć wykonywanie pracy, ustaloną w stosunku do liczby wszystkich osób, którym ten podmiot powierza wykonywanie pracy, kierując się względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy oraz zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich”

To Cię zainteresuje

Dlaczego warto zastrzec markę na siebie, a nie na firmę?

W erze, gdzie silne marki dyktują trendy i wpływają na percepcję kulturową, wielu z nas automatycznie zakłada, że…
12 09 23

Jak poprawić komfort pracy w biurze? Ergonomia stanowiska pracy przy biurku

Praca w biurze to zwykle kilka, a czasem nawet kilkanaście godzin siedzenia przed monitorem i pisania na klawiaturze.…

W jaki sposób system motywacyjny wspiera realizację strategicznych planów firmy?

Skuteczny system motywacyjny stanowi nie tylko narzędzie motywacji pracowników, ale także kluczowy element w osiąganiu strategicznych celów organizacji.…

Firma sprzątająca — czy warto korzystać z usług firm sprzątających?

Dbanie o czystą i zadbaną przestrzeń to wymagające zadanie, z którym muszą mierzyć się zarówno osoby prywatne, jak…
Firma sprzątająca — czy warto korzystać z usług firm sprzątających? Sprawdź!

Spotkania PARP dla przedsiębiorców. Sprawdź harmonogram

Najbliższe tygodnie będą obfitowały w spotkania organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Będą one skierowane do przedsiębiorców, operatorów…
spotkanie parp

Jak efektywnie zarządzać projektem?

Głównym założeniem każdego projektu jest osiągnięcie konkretnych celów. Zarządzanie takim projektem może być bardzo dużym wyzwaniem, dlatego trzeba…

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier