3 min. czytania

Uchodźcy na rynku pracy. Rząd ogłosił konkrety

Uchodźcy na rynku pracy
Autor
Anna Nowakowska
Opublikowano
07 03 22
Z tego artykułu dowiesz się:

Przedstawiony w poniedziałek (7.03) projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy rzuca nowe światło na kwestie związane z otwarciem rynku pracy dla uciekających przed brutalną agresją ze strony Rosji. Co proponuje rząd? Na co mogą liczyć uchodźcy na rynku pracy? A na co sami pracodawcy?

Uchodźcy na rynku pracy – na jak długo?

Nikt nie ma wątpliwości, że sytuacja za naszą wschodnią granicą pełna jest znaków zapytania. Nikt dziś nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kiedy uciekający przed wojną będą mogli wrócić do swoich domów. Choćby ta kwestia nie ułatwiała zadania autorom ustawy, której projekt musiał powstać w pośpiechu, by uregulować kwestie pobytu i praw przeszło miliona uchodźców zza rzeki Bug.

Co do zasady, ustawa przyjmuje, że jeśli obywatel Ukrainy przekroczył granicę RP po 24 lutego 2022 roku (dzień rozpoczęcia wojny) i deklaruje zamiar pozostawania w Polsce, uznaje się, że może legalnie przebywać w Polsce w okresie 18 miesięcy. Bieg czasu liczy się w tym przypadku od wspomnianego dnia napaści Putina tj. 24.02.2022. W tym czasie obywatel Ukrainy „jest uprawniony do wykonywania pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”. To uprawnienie znalazło się w artykule 19. wspomnianego projektu ustawy.

Warunek legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy

Terminy terminami, jednak ustawa narzuca konkretny obowiązek pracodawcy. Zgodnie z w tym samym artykułem pracodawca ma 7 dni na powiadomienie właściwego urzędu pracy o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Mowa o urzędzie właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy.

Powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy składać będzie można przez internet. Taką możliwość będzie oferował rządowy portal praca.gov.pl.

CZYTAJ TAKŻE: Przedsiębiorcy o uchodźcach: Jak najszybciej otworzyć rynek pracy

Powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy

Wspomniane powiadomienie będzie musiało zawierać kilka kluczowych informacji. Po pierwsze imię lub imiona i nazwisko pracodawcy. Następnie jego adres siedziby lub miejsca zamieszkania. Ponadto konieczne jest zamieszczenie służbowych kontaktów tj. numeru telefonu i e-maila. Urząd będzie wymagał również numerów NIP, REGON, a w przypadku osoby fizycznej PESEL.

W przypadku agencji zatrudnienia konieczny będzie numer wpisu do rejestru. Trzeba będzie również określić numer PKD oraz opis działalności związanej z powierzaną pracą.

Konieczne będzie także podanie danych obywatela Ukrainy. Oprócz danych osobowych, daty urodzenia, płci i obywatelstwa, konieczny będzie np. numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości. W zgłoszeniu należy także wpisać numer PESEL, jeśli oczywiście został nadany konkretnemu pracownikowi z Ukrainy. Warto jednak o tym pomyśleć wcześniej, bowiem numer ten i tak będzie potrzebny np. do celów powiatowych. Tego typu formalności można załatwić w najbliższym urzędzie gminy.

Rodzaj umowy w zgłoszeniu o powierzeniu pracy

Zgłoszenie będzie musiało zawierać także rodzaj umowy, jaka została zawarta między podmiotem powierzającym a obywatelem Ukrainy.

Obowiązkowe będzie także dokładne określenie stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy.

Limity zatrudniania Ukraińców?

Z projektu ustawy wynika, że minister rodziny może określić w rozporządzeniu limity zatrudnienia Ukraińców w firmie. Literalnie, planowany przepis brzmi: Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, liczbę obywateli Ukrainy, (...) którym podmiot powierzający wykonywanie pracy może powierzyć wykonywanie pracy, ustaloną w stosunku do liczby wszystkich osób, którym ten podmiot powierza wykonywanie pracy, kierując się względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy oraz zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich”

Prenumerata i newsletter “Magazynu Firma”

Aby otrzymać bezpłatną prenumeratę e-wydania “Magazynu Firma”, dopisz się do naszej listy mailingowej

To Cię zainteresuje

09 02 24

Niewypłacalność przedsiębiorcy. Jak zrobić to skutecznie?

Niewypłacalność przedsiębiorcy. Jak to zrobić skutecznie? Prawnik radzi     Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji finansowej mają na to…

Braki kadrowe w budowlance. Oto wolne miejsca pracy branży budowlanej

W porównaniu z końcem 2023 r. branża budowlana rozpoczęła rok w całkiem dobrych nastrojach. W styczniu 2024 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury…

Umowa leasingu po nowemu? Przedsiębiorców czeka rewolucja

Umowa leasingu jest zbyt sztywna, mało elastyczna. Pojawił się projekt zmian, który ma pomóc w tym by leasing…
umowa leasingu

Umowa spółki z o.o. - jak wygląda umowa spółki z o.o.?

Umowa spółki z o.o. to podstawowy dokument, który jest potrzebny przy  zakładaniu umowy spółki. Jak sporządzić umowę spółki?…
umowa spółki z o.o.

O ile wzrosły zarobki Ukraińców w 2023 r.? Czy Polska jest atrakcyjnym miejscem pracy?

O ile wzrosły zarobki Ukraińców w 2023r? Czy Polska jest wciąż atrakcyjna dla pracowników ze wschodu? Postanowiliśmy sprawdzić…
zarobki-ukrainy
10 01 24

Wypowiedzenie umowy zlecenia. Jak to zrobić

TakUmowa zlecenie regulowana jest przez kodeks cywilny. To podstawowy wyróżnik np. od typowej umowy o pracę. Inny jest…
wypowiedzenie

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier